Aangifte doen

De baby moet binnen 3 werkdagen na geboorte in Den Haag worden aangegeven. Dit gebeurt op het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Je moet hierbij een legitimatie bewijs meenemen, het bewijs van geboorte (dat krijg je van ons of van het ziekenhuis) en jullie trouwboekje of het bewijs van erkenning. De gemeenteambtenaar maakt dan een akte van geboorte op. Dit is het bewijs dat een kind geboren is. Het kind wordt na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN).