Praktijkinfo

Wij zijn een verloskundigen- en echopraktijk van vier vaste verloskundigen en één waarneemster die veel ervaring hebben en gemotiveerd zijn om jou en je partner zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. 

Wij hebben spreekuur op maandag, dinsdag, woensdagavond en donderdag op verschillende lokaties in Den Haag.

IGO

Onze praktijk werkt nauw samen met het Hagaziekenhuis in Den Haag. Wij zitten met het ziekenhuis, het geboortehotel, het Haagse Hof en kraamzorgorganisaties in een samenwerkingsverband dat de ‘IGO’ wordt genoemd. Hiermee proberen we door nauw samen te werken de zorg binnen de regio te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat wij wekelijks samen komen om te bespreken welke zwangeren zich aanmelden en wat voor hen de beste zorg is. Wij zullen tijdens de eerste controle toestemming vragen aan jou om jouw zwangerschap te kunnen bespreken en electronisch gegevens uit te wisselen.

 

Informatie over het Coronavirus

Zwangerschapscontroles en echo's

Tijdens de zwangerschapscontroles dragen wij een mondkapje en vragen we jou er ook een te dragen.  Op dit moment mag er 1 persoon meekomen op het spreekuur: jouw partner, kind of iemand anders.

Bloedprikken

Voor het bloedprikken tijdens de zwangerschap moet je momenteel in het Haga ziekenhuis een afspraak maken. Dit kan via de website www.hagaziekenhuis.nl/prikafspraak

Bevallen

Op dit moment is het veilig om in het ziekenhuis te bevallen. De verloskamers van het Hagaziekenhuis zijn gewoon beschikbaar en er is ook voldoende personeel. Ook  het geboortehotel Haga is gewoon beschikbaar voor assistentie bij de bevalling en verblijf tijdens de kraamtijd. Wel is er afgesproken dat er maar 1 persoon bij de bevalling aanwezig mag zijn, afgezien van de zorgverleners. Uiteraard mag je er ook voor kiezen om thuis te bevallen als je geen medische indicatie hebt, maar het is niet nodig om de plaats waar je wilt bevallen te veranderen door de corona-crisis. 

Kraamperiode

De kraamzorginstanties leveren nog altijd de zorg als voor de corona-crisis. Dat betekent dat er gewoon elke dag een kraamverzorgster thuis langskomt om voor jou en je kindje te zorgen gedurende de kraamweek. Wel adviseren we om geen kraamvisite te ontvangen op het moment dat de kraamzorg in huis is.  Onze controles tijdens de kraamweek zijn gedeeltelijk telefonisch geworden. Wel komen we rond de 2e en  4e dag langs bij je thuis en natuurlijk komen we langs als we dat medisch noodzakelijk achten. 

Privacy

Uw privacy en uw persoonsgegevens 

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens. 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.

Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.